ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος :ΑΣΤΕΡΙ Α.Ε
ΑΦΜ : 998489240
Γ.Ε.ΜΗ : 029301214000
ΔΟΥ : Τρίπολης
Διεύθυνση : Τέρμα Τερτσέτη, 22100, Τρίπολη, Πελοπόννησος, Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2710 234560
Fax : 2710 239526
Ιστοσελίδα : www.starstore.grΗλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Λογιστήριο : log@starstore.gr
isologismos

Χρήση : Ημ/νία δημοσίευσης : Ισολογισμός
2012 29/05/2013 Αρχείο Ισολογισμού
2013 12/05/2014 Αρχείο Ισολογισμού
2014 02/06/2015 Αρχείο Ισολογισμού
2015 02/06/2016 Αρχείο Ισολογισμού
| Κατάσταση αποτελεσμάτων